Savonlinnan Työväenyhdistys

Sty:n johtokunta toivottaa hyvää Joulua ja Onnea Uudelle Vuodelle kaikille STY:n jäsenille ja yhteistyökumppaneille!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVONLINNAN KAUPUNGINTALOUS JA EDUNVALVONTA KESKEISIÄ ASIOITA DEMAREIDEN SYYSKOKOUKSESSA

Savonlinnan demarien edustajiston syyskokous painottaa Savonlinnan kaupungin tärkeimmän edunvalvonta kohteen olevan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaaminen. Me haluamme alueen erikoissairaanhoitoon vahvuutta sote-suuntauksella Pohjois-Savoon. Asiakkailla tulee olla suorat hoitopolut ja niiden takaaminen on meidän päättäjien yhteinen asia Itä-Savon Sairaanhoitopiirin johdon, henkilöstön,

sekä muiden jäsenkuntien kanssa. Demarien työ sairaalan säilyttämisen hyväksi on kantanut hedelmää ja Savonlinnan tilanne on huomioitu ministeriössä. Meillä on oltava yhteinen tahtotila ja myöhemmin vahva tuki neuvottelujen etenemiselle Pohjois-Savon kanssa.

Kokousedustajat ihmettelivät, ettei Savonlinnalainen Keskustan ministeri-kaupunginvaltuutettu Hanna Kosonen ole kertonut tukevansa sairaalan kehittämistä ja sote-suuntaamista Pohjois-Savoon. Näin epävakaassa tilanteessa olisi hyvä edetä yhteisellä linjalla oman kotikaupungin palveluiden turvaamiseksi.

Syyskokous viestii yhteisestä vaikuttamisesta, kun meillä on vielä siihen mahdollisuus. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu pitää sote-palveluita tasolla, jotka kantavat hedelmää myös tulevaisuuteen. Valtakunnallisesti tehtävillä päätöksillä tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset Savonlinnan elinvoimaisuuteen. Rinteen hallituksen Savonlinnalle myöntämän elinvoimapaketin toteutuminen tulee turvata ja tehdä edunvalvonnallisesti kaikki mahdollinen sen kokonaisuuden

toteutumiseksi.

Kokousedustajien keskuudesta tuli myös vaatimus kaupungin talouden hoitamisesta ja toimenpiteistä, joilla voidaan lähteä etenemään kohti tasapainoista kuntataloutta. Verojen korotuksiin ei voida turvautua joka vuosi ja uusia menoeriä emme voi lisätä piittaamatta olemattomista katteista. Demarit vaativat yhteisiä linjauksia ryhmien neuvotteluiden kautta ja sitoutumista neuvottelujen tuloksiin. Ryhmien neuvottelut eivät ole olleet vakuuttavia ja on menty pääosin suurimman ryhmän Keskustan ehdoilla.

Paikalla olleet kokousedustajat haluavat muistuttaa, että veroja päätettäessä kirjattiin taloussuunnitelmaan teksti, jolla pyritään palvelurakenteen selvitykseen ja mahdollisesti palveluiden supistamiseen. Henkilöstörakennetta tulee tarkastella, sillä YT-neuvottelut veivät osan Savonlinnan kaupungin henkilöstömitoituksesta alueilta, joiden osalta kaupungin palvelut, sekä tulotaso on myös heikentynyt.

Henkilöstön kuormituksen kasvulla on vaikutuksia myös taloudellisuuden toteutumiseen, joten on syytä tarkastella kuormituksen lisääntymistä ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Demarit lähtevät tulevaan vuoteen puheenjohtajansa Eija Stenbergin johdolla ja haluavat entistä aktiivisempaa keskustelua kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten kuulemiseen tulemme panostamaan ja saamaan heidän ääntänsä kuuluville.

Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry edustajiston syyskokous

SELKEÄ SOTE SUUNTA

Savonlinnan kaupungin sote suuntauksesta on meneillään vilkas keskustelu. Liikkeellä on

erilaisia kannanottoja ja lähetystöjä siellä ja täällä. Osa kantaa huolta pelkästään maakunnan puolesta, ei Savonlinnan keskussairaalan.

Savonlinnan kaupungin tahtotila edunvalvonnassa on jo vuosia ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen säilyttäminen Savonlinnan keskussairaalassa.

Erikoissairaanhoidon päivystyksen menettäminen toisi kaupungille vielä paljon isommat negatiiviset vaikutukset, kuin mitä OKL:n lähdöstä syntyi ja siihen meillä ei ole varaa. Vaikutusten valtavaa suuruutta työpaikkojen, koulutuspaikkojen ja verotulojen menetyksinä, puhumattakaan terveydenhoidon palvelujen kutistumisesta, ei pysty ennalta edes täysin arvioimaan.

Tuore selvitys kertoo sen, että Pohjois-Savo ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on mahdollisuus, joka tuo varmuutta myös kuntalaisten hoitopolkujen toteuttamiseen.

Kaupunkilaisten vastaukset sote suuntauksesta tehtyyn kyselyyn kertovat selvästi heidän näkemyksensä asiasta.

Alustava selvitys kertoo, että vastauksista n.84,7 % oli Pohjois-Savoon suuntaamisen kannalla. Etelä-Savo sai kannatusta n.10.8 % ja muut n.4,5 %. Lyhyessä ajassa vastauksia tuli yhteensä 391.

Keskussairaalalla on valtava merkitys sekä Savonlinnan kaupungin, että alueelliselle taloudelle.

Monien vuosien epävarmuuden jälkeen on nyt tehtävä päätös, jolla turvataan keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana. Tämä turvaa jatkuvuuden.

Savonlinnan demarit tekevät työtä savonlinnalaisten palvelujen puolesta ja tämän asian suhteen emme saa olla menettäjiä. Kannamme ensisijaisesti huolta Savonlinnalaisten erikoissairaanhoidonpalveluiden saatavuuden ja keskussairaalan toiminnan jatkuvuuden puolesta.

Savonlinnan demarit ovat ilmaisseet jo aiemmin kannattavansa sote-palveluiden tuottamista julkisen puolen toimesta ja meidän vankka yhteinen näkemys on edelleen suuntaamisesta Pohjois-Savoon.

Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö

Savonlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

SDP:n toimesta Antti Rinteen hallitus päätti Savonlinnalle merkittävästä tukipaketista. Kakkukahvit nautittiin yhdistyksemme kokouksessa sen kunniaksi.

Antti Rinteen (sd.) hallituksen budjettiriihessä sopima kompensaatiopaketti Savonlinnalle:

Savonlinnan alueen elinvoiman vahvistaminen

 

Periaatepäätös Parikkala – Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Valtiontalouden kehykseen tehdään investoinnin ja toimintamenojen edellyttämät varaukset liikennejärjestelyjen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintamenojen osalta. Tavoitteena on, että rajanylityspaikka avautuu vuonna 2024. Periaatepäätöksen edellyttämät lisäresurssit eivät vaikuta Rajavartiolaitoksen nykyiseen toimintaan sitä heikentävästi.

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään Savonlinnassa 150 paikalla vuodesta 2020 alkaen.

Valtio edistää ja tukee Saimaan norppa-alueiden nimeämistä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.

Ajankohtaisia tapahtumia

tapahtumat / kokoukset -sivulla.

 

 

Pääministeri Antti Rinne Savonlinnan aamutorilla ke 28.8
SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan, ministeriryhmän ja puoluejohdon kesäkokouksessa Kisalinnassa kaupunginjohtaja Janne Laine luovutti kaupungin edunvalvontamuistion ryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanille
Vanha Työväentalo palveli savonlinnalaista järjestöväkeä yli puolivuosisataa.

 

 

 

 

STY:n toimisto

Olavinkatu 13

57130 SAVONLINNA

 

Puheenjohtaja

Ritva Suomalainen

p. 050 574 2537

ritva.suomalainen@gmail.com

 

Toiminnanjohtaja /

- Kisalinnan tilavaraukset

Markku Forsman

p. 044 976 0850

markku.forsman@sty.fi

www.kisalinna.fi

 

Vahtimestari Markku Nikula

p. 0400 675 904

markku.nikula@viiskulmanhuolto.com