Ajankohtaisia uutisia

Suuntautumalla Pohjois-Savoon turvaamme elinvoimaisen tulevaisuuden

 

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015 suuntaamisesta Pohjois-Savon maakuntaan. Päätöksen jälkeen todettiin, ettemme voi osallistua Etelä-Savon itsehallinnollisen maakunnan valmisteluun ennen valtuuston mahdollista uutta linjausta.

Ihmettelyä on jälkikäteen herättänyt se, miksi valtuuston enemmistöpäätös ei silloin johtanut maakunnan vaihtoon.

Suomessa on demokraattinen päätöksentekomenettely, mutta tässä asiassa se ei toiminut. Oliko ministeriön päätös jo ennalta tiedossa ja tällä keinotekoisesti torpattiin Savonlinnan virallinen siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan.

Tällöin jo ja aiemminkin Savonlinnan kaupungin osalta oli käyty epävirallista keskustelua, että ääritilanteessa tulee olla valmis vaihtamaan maakuntaa. Ihmetyttää, kun tämän asian kanssa vielä nyt jahkaillaan. Ollaanko tällä estämässä Savonlinnan alueen kuntien perustuslaillinen itsemääräämisoikeus?

Joulukuussa 2015 päätöstä perusteltiin toimivilla hoitoketjuilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Todettiin myös, että Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden yhdistämisellä ei saada kustannustehokasta palvelua, sillä Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluita tarvittaisiin edelleen. Näin todellakin tapahtuu ja vuonna 2019 Kysin palveluita ostettiin yli 10 miljoonalla eurolla. Tämä jo kertoo, että Savonlinnan ja muiden Sosterin jäsenkuntien tulee suuntautua sote-alueena ja maakuntana Pohjois-Savoon.

Savonlinnan demarit ovat olleet jo vuodesta 2015 yhtenäisenä ryhmänä kannattamassa Pohjois-Savon suuntaa. Tämä kanta on vain vahvistunut ajan kuluessa, kun olemme voineet neuvotella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) kanssa ja meitä on kuunneltu ministerin taholta.

Emme ole ajamassa Savonlinnan elinvoimaisuutta alas, vaan haluamme pitää täällä kaikki erikoissairaanhoidon työpaikat, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikat.

Xamkin kohtalo on jo ennakolta tuotu esille voimakkaasti ja peloteltu opiskelupaikkojen menettämisellä.

Menetämme sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelupaikat jäämällä Etelä-Savoon.

Jäämällä Etelä-Savoon menetämme Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen, sillä Etelä-Savon maakunnan kantokyky ei ole riittävä pitämään kahta päivystävää sairaalaa.

Työssä oppimisen harjoittelupaikkoja ei tänne jäisi enää riittävästi. Uhkana on menettää 600 koulutuspaikkaa, ammatillisen koulutuksen kanssa yhteisesti. Sairaalan yhteispäivystyksen menettämisen uhka on tiedostettu myös Xamkilla.

Työpaikkojen menetyksien myötä menetämme verotuloja. Erikoissairaanhoidon työpaikkoja häviää noin 500. Näiden lisäksi tukipalveluissa on henkilöstöä 280, ja heistä suuren osan työpanos kohdentuu erikoissairaanhoitoon.

Nyt ei ole syytä enää painaa jarrua, vaan tehdä päätöksiä tulevaisuuden palveluiden turvaamiseen ja neuvotella Pohjois-Savoon suuntautumisesta ministeriön tuella.

Me savonlinnalaiset demarit olemme kannattaneet aiemmin tehtyjä päätöksiä ja viimeksi 28.10.2019 Savonlinnan kaupungin valtuuston tekemää päätöstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin sote-alueen valmistelun suunnasta Pohjois-Savoon.

Kannatamme edelleen vankkumattomasti suuntautumista Pohjois-Savon sote-alueeseen ja maakuntaan. Suuntautumalla Pohjois-Savoon turvaamme elinvoimaisen tulevaisuuden Itä-Suomessa, Savonlinnan kaupungissa, sekä ympäristökuntien alueella.

 

24.6.2020

Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö, Savonlinnan kaupungin sd-valtuustoryhmä ja Sosterin sd-valtuustoryhmä


 

 

MENETÄMMEKÖ KUNTIEN PERUSTUSLAILLISEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUDEN

 

Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen säilyminen on Savonlinnan
kaupungin tärkein edunvalvonta kohde. Tämä on todettu kaikkien poliittisten
ryhmien kanssa yhteisesti. Sairaalan menettäminen tietäisi

meille kaupungin ajautumista isojen ongelmien tielle. Menetämme paljon, saamatta mitään.

 

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti vuoden 2019 lokakuussa sote-
suunnaksi Pohjois-Savon. Päätöksen Pohjois-Savosta ovat tehneet myös muut Itä-
Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnat, sekä sairaanhoitopiirin hallinto.

Enemmistö päätöksen sote- ja itsehallintoaluesuunnasta Pohjois-Savoon
Savonlinnan kaupunginvaltuusto teki jo vuonna 2015. Tällöin siirtyminen torpattiin
ministeriöstä, perusteluna oli, ettei päätös valtuustossa ollut yksimielinen. Olemme
tottuneet siihen, että suomessa voidaan enemmistöpäätöksellä ratkoa asioita.
Vuoden 2015 selvä enemmistöpäätös kertoi Savonlinnan kaupungin päättäjien
tahtotilan, mutta silloinkin joku jarrutti asiaa.
Lokakuussa 2019 tehty päätös on osa Savonlinnan kaupungin tulevaisuuden
rakentamista. Savonlinnan elinvoimaisuutta voidaan pitää yllä vain ja ainoastaan
Savonlinnan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaamisella.
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on todennut ministeriön laskelmien
pohjalta, ettei Etelä-Savon maakunnan kantokyky tule riittämään kahden
päivystävän sairaalan ylläpitämiseen.


Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kommentoi Itä-Savon sairaanhoitopiirin
jäsenkuntien sote-suuntaa Itä-Savossa tuoden hämmennystä alueemme päättäjille,
sekä asukkaille. Voin vain kuvitella sen ikävän vaikutuksen, jonka ministeri Lepän
kommentointi on tuonut Itä-Savon sairaanhoitopiirin johdolle, sekä Savonlinnan
keskussairaalan koko henkilöstölle. Ministeri Leppä on mennyt vastuuministerin
tontille, tuomaan omia näkemyksiään.
Perustuslaissa on selvästi tuotu esille, että kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Savonlinnalaisilta kysyttiin mielipidettä sote-suunnasta ja enemmistö vastaajista oli
Pohjois-Savon kannalla.
Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on
noudatettava tarkoin lakia. Suomen kunnilla on perustuslakiin pohjautuva
itsemääräämisoikeus, jota tulee kunnioittaa. Olisi hyvin sivistynyttä, että hallituksen

Keskusta ministeritkin kunnioittaisivat tätä perustuslain tuomaa oikeutta, myös
Savonlinnan kaupungin kohdalla.

25.1.2020 Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry 

******************

SELKEÄ SOTE SUUNTA

Savonlinnan kaupungin sote suuntauksesta on meneillään vilkas keskustelu. Liikkeellä on

erilaisia kannanottoja ja lähetystöjä siellä ja täällä. Osa kantaa huolta pelkästään maakunnan puolesta, ei Savonlinnan keskussairaalan.

Savonlinnan kaupungin tahtotila edunvalvonnassa on jo vuosia ollut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen säilyttäminen Savonlinnan keskussairaalassa.

Erikoissairaanhoidon päivystyksen menettäminen toisi kaupungille vielä paljon isommat negatiiviset vaikutukset, kuin mitä OKL:n lähdöstä syntyi ja siihen meillä ei ole varaa. Vaikutusten valtavaa suuruutta työpaikkojen, koulutuspaikkojen ja verotulojen menetyksinä, puhumattakaan terveydenhoidon palvelujen kutistumisesta, ei pysty ennalta edes täysin arvioimaan.

Tuore selvitys kertoo sen, että Pohjois-Savo ja yhteistyö Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa on mahdollisuus, joka tuo varmuutta myös kuntalaisten hoitopolkujen toteuttamiseen.

Kaupunkilaisten vastaukset sote suuntauksesta tehtyyn kyselyyn kertovat selvästi heidän näkemyksensä asiasta.

Alustava selvitys kertoo, että vastauksista n.84,7 % oli Pohjois-Savoon suuntaamisen kannalla. Etelä-Savo sai kannatusta n.10.8 % ja muut n.4,5 %. Lyhyessä ajassa vastauksia tuli yhteensä 391.

Keskussairaalalla on valtava merkitys sekä Savonlinnan kaupungin, että alueelliselle taloudelle. Monien vuosien epävarmuuden jälkeen on nyt tehtävä päätös, jolla turvataan keskussairaalan säilyminen päivystyssairaalana. Tämä turvaa jatkuvuuden.

Savonlinnan demarit tekevät työtä savonlinnalaisten palvelujen puolesta ja tämän asian suhteen emme saa olla menettäjiä. Kannamme ensisijaisesti huolta Savonlinnalaisten erikoissairaanhoidonpalveluiden saatavuuden ja keskussairaalan toiminnan jatkuvuuden puolesta.

Savonlinnan demarit ovat ilmaisseet jo aiemmin kannattavansa sote-palveluiden tuottamista julkisen puolen toimesta ja meidän vankka yhteinen näkemys on edelleen suuntaamisesta Pohjois-Savoon.

Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö

Savonlinnan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

**************

SAVONLINNAN KAUPUNGINTALOUS JA EDUNVALVONTA KESKEISIÄ ASIOITA DEMAREIDEN SYYSKOKOUKSESSA

Savonlinnan demarien edustajiston syyskokous painottaa Savonlinnan kaupungin tärkeimmän edunvalvonta kohteen olevan keskussairaalan yhteispäivystyksen turvaaminen. Me haluamme alueen erikoissairaanhoitoon vahvuutta sote-suuntauksella Pohjois-Savoon. Asiakkailla tulee olla suorat hoitopolut ja niiden takaaminen on meidän päättäjien yhteinen asia Itä-Savon Sairaanhoitopiirin johdon, henkilöstön, sekä muiden jäsenkuntien kanssa. Demarien työ sairaalan säilyttämisen hyväksi on kantanut hedelmää ja Savonlinnan tilanne on huomioitu ministeriössä. Meillä on oltava yhteinen tahtotila ja myöhemmin vahva tuki neuvottelujen etenemiselle Pohjois-Savon kanssa.

Kokousedustajat ihmettelivät, ettei Savonlinnalainen Keskustan ministeri-kaupunginvaltuutettu Hanna Kosonen ole kertonut tukevansa sairaalan kehittämistä ja sote-suuntaamista Pohjois-Savoon. Näin epävakaassa tilanteessa olisi hyvä edetä yhteisellä linjalla oman kotikaupungin palveluiden turvaamiseksi!

Syyskokous viestii yhteisestä vaikuttamisesta, kun meillä on vielä siihen mahdollisuus. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen kuuluu pitää sote-palveluita tasolla, jotka kantavat hedelmää myös tulevaisuuteen. Valtakunnallisesti tehtävillä päätöksillä tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset Savonlinnan elinvoimaisuuteen. Rinteen hallituksen Savonlinnalle myöntämän elinvoimapaketin toteutuminen tulee turvata ja tehdä edunvalvonnallisesti kaikki mahdollinen sen kokonaisuuden toteutumiseksi.

Kokousedustajien keskuudesta tuli myös vaatimus kaupungin talouden hoitamisesta ja toimenpiteistä, joilla voidaan lähteä etenemään kohti tasapainoista kuntataloutta. Verojen korotuksiin ei voida turvautua joka vuosi ja uusia menoeriä emme voi lisätä piittaamatta olemattomista katteista. Demarit vaativat yhteisiä linjauksia ryhmien neuvotteluiden kautta ja sitoutumista neuvottelujen tuloksiin. Ryhmien neuvottelut eivät ole olleet vakuuttavia ja on menty pääosin suurimman ryhmän Keskustan ehdoilla.

Paikalla olleet kokousedustajat haluavat muistuttaa, että veroja päätettäessä kirjattiin taloussuunnitelmaan teksti, jolla pyritään palvelurakenteen selvitykseen ja mahdollisesti palveluiden supistamiseen. Henkilöstörakennetta tulee tarkastella, sillä YT-neuvottelut veivät osan Savonlinnan kaupungin henkilöstömitoituksesta alueilta, joiden osalta kaupungin palvelut, sekä tulotaso on myös heikentynyt.

Henkilöstön kuormituksen kasvulla on vaikutuksia myös taloudellisuuden toteutumiseen, joten on syytä tarkastella kuormituksen lisääntymistä ja sen mahdollisia vaikutuksia.

Demarit lähtevät tulevaan vuoteen puheenjohtajansa Eija Stenbergin johdolla ja haluavat entistä aktiivisempaa keskustelua kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten kuulemiseen tulemme panostamaan ja saamaan heidän ääntänsä kuuluville.

Savonlinnan Sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö ry edustajiston syyskokous

STY-jäsenille KUTSU elokuviin Kuvalinnaan

Varasimme yksityisen näytöksen jäsenillemme la 7.12.2019 klo 13:00

Kuvana juuri ensi-iltansa saanut kotimainen komedia Täydellinen Joulu.

Kutsu on kahdelle. Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä osallistuuko yksi vai kaksi henkilöä.

Ilmoittautumiset Markku Forsmanille viim. ma 25.11.2019

sähköpostilla markku.forsman@sty.fi tai tekstiviestillä puh. 044 976 0850

Pientä tarjoilua on ennen elokuvaa.

Lämpimästi tervetuloa syyskokoukseen ja elokuviin!

 

STY johtokunta

PÄÄMINISTERI ANTTI RINNE EI PETTÄNYT SAVONLINNALAISIA


Tämä siksi, ettei totuus unohtuisi.....
Kesällä 2018 SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vieraili Savonlinnassa ja lupasi tukea kaupunkia mikäli SDP on pääministeripuolueena tulevassa hallituksessa. Samalla hän ihmetteli Sipilän hallituksen haluttomuutta ja kyvyttömyyttä huolehtia maan tasapuolisesta kehittämisestä, sekä aktiivisesta aluepolitiikasta.

Nyt herääkin kysymys, että mikä esti Keskustan Etelä-Savolaisen ministerin ja Savonlinnalaisen kansanedustajan ajaa tukipaketti läpi jo silloin, kun nyt sitä hehkutetaan heidän aikaansaannoksekseen.

Sipilän hallitukselta tukipakettia ei tullut, hän petti Savonlinnalaiset.
Savonlinnan demarit ovat aktiivisella työllään vaikuttaneet SDP:n keskeisiin päättäjiin ja tuoneet esille Savonlinnan ongelmat OKL:n siirron jälkeen jo ennen eduskuntavaaleja 2019. Ymmärtämys Savonlinnalle on ollut olemassa ja demarit ovat voineet luottaa omiin ministereihin ja kansanedustajiin.

Voitiin odottaa tekoja, ei pelkkiä puheita.
Eduskuntavaalien jälkeen puolueen tulevia ministereitä ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajaa lähestyttiin Savonlinnan kaupungin edunvalvontamuistiolla, joka sisälsi esityksenä Savonlinnan kaupungin
keskeisimmät tavoitteet. Nyt näyttäisi siltä, että ne huomioitiin.
Parikkalan-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen on ollut esillä jo monia vuosia, mutta nyt vasta pääministeri Antti Rinteen hallituksen toimesta se näyttäsi toteutuvan vuonna 2024.

Tämä on erittäin tärkeä päätös koko alueen elinvoimalle tulevaisuudessa.
Savonlinnan keskussairaalan säilyminen yhteispäivystyksen sairaalana on meille erittäin tärkeää. Sipilän hallitus ei antanut mitään toiveita sairaalan säilymisestä eikä paikallisen kansanedustajan uskallus riittänyt asiassa.

Savonlinnalaisten demarien toimesta sairaalan toiminnan turvaaminen on huomioitu SDP:n
ministerien keskuudessa. Nyt meillä on mahdollisuus säilyttää Savonlinnan keskussairaala.
Ihmetystä herättää voimakas uutisointi tukipaketista Keskustalaisten Hanna Kosonen ja Jari Lepän aikaansaannoksena.

 Demarien ministeriryhmä kokousti Savonlinnassa elokuun lopulla ja jo silloin oli vahva tunne
ja luottamus tulevista toimenpiteistä. Voidaan siis todeta, että tukipaketti Savonlinnalle oli vahvasti ja lähes täysin kiinni pääministeri Antti Rinteen vahvasta tahdosta ja ohjauksesta.

SDP Savonlinnan kunnallisjärjestö

Antti Rinteen (sd.) hallituksen budjettiriihessä sopima kompensaatiopaketti Savonlinnalle:

Savonlinnan alueen elinvoiman vahvistaminen

 

Periaatepäätös Parikkala – Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämisestä.

Valtiontalouden kehykseen tehdään investoinnin ja toimintamenojen edellyttämät varaukset liikennejärjestelyjen sekä Rajavartiolaitoksen ja Tullin toimintamenojen osalta. Tavoitteena on, että rajanylityspaikka avautuu vuonna 2024. Periaatepäätöksen edellyttämät lisäresurssit eivät vaikuta Rajavartiolaitoksen nykyiseen toimintaan sitä heikentävästi.

Ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään Savonlinnassa 150 paikalla vuodesta 2020 alkaen.

Valtio edistää ja tukee Saimaan norppa-alueiden nimeämistä Unescon maailman luonnonperintökohteeksi.

 

 

SDP:n eduskuntaryhmä: Politiikan suunnanmuutos näkyviin syksyn budjettiriihessä

Eduskuntaryhmä katsoo, että kevään vaalitulos ilmaisi selkeää kansanvallan tahtoa politiikan suunnanmuutoksesta. Vaikka maailmantalouden tilanne onkin heikentynyt, eduskuntaryhmä toteaa, että suhdanteiden vaihteluun on nykyisessä hallitusohjelmassa varauduttu merkittävästi paremmin kuin viime hallituskaudella. Keskeinen työkalu suhdanteiden tasaamisessa on aktiivinen finanssipolitiikka.

SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kokouksessa tavoitteita syyskuun budjettiriiheen. Niihin kuuluvat epäoikeudenmukaisen aktiivimallin leikkurin poistaminen, eläkelupauksen ensimmäisen erän toteuttaminen, tasapainoinen aluekehitys, osaamista tukevat panostukset koulutukseen ja nuoriin sekä työllisyysasteen nostamiseen tähtäävät välittömät toimenpiteet.

SDP:n eduskuntaryhmä edellyttää myös nopeita toimia hoitajamitoituksen nostamiseksi vanhustenhoidossa hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Riittävä määrä hoitajia on ehdoton edellytys inhimilliselle hoidolle ja hoivalle. Ryhmä korostaa, että seitsemän vuorokauden hoitotakuun sekä hoitajamitoituksen toteuttamisen valmistelu ovat poliittisen syksyn keskeisimpiä tavoitteita.

Ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta käydyssä keskustelussa ryhmä kiinnitti erityistä huomiota siihen, että digitalisoituvassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa on äärimmäisen tärkeää pitää kaikki mukana.  Eduskuntaryhmä edellyttää, että digisyrjäytymiseen haetaan nopeasti kestävät ratkaisut. Kaikille kansalaisille on turvattava palveluiden saatavuus riippumatta digitaalisista taidoista tai laitteiden saatavuudesta.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on EU-vaalien ykkönen 

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä SDP on selvä ykkönen EU-vaaleissa 21,3 % kannatuksella. Edellisiin, vuoden 2014 EU-vaaleihin nähden puolueen kannatus parani 6,2 %. Tällä tuloksella Kaakkois-Suomi on näiden vaalien sosialidemokraattisin vaalipiiri.  

Upean tuloksen tekivät vaalipiirin omat ehdokkaat Sari Melkko ja Satu Taavitsainen. He keräsivät yhteensä yli 17 000 ääntä. Satu Taavitsaisen tulos oli huikea, 13 310 ääntä ja SDP:n kolmas sija heti läpimenneiden Eero Heinäluoman ja Miapetra Kumpula-Natrin jälkeen. Sari Melkko teki myös hienon tuloksen keräten 3937 ääntä.

Lämmin kiitos kaikille vaalityössä mukana olleille, SDP:tä äänestäneille sekä ehdokkaita tukeneille ja kannustaneille! 

 

Sote-ratkaisu valmis hallitusneuvotteluissa - palvelut julkisen sektorin järjestettäväksi, ei markkinamallille

Puolueiden puheenjohtajat ovat päässeet sopuun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen rakenteista ja periaatteista. Ratkaisu on SDP:n tavoitteiden mukainen. Kokoomuksen ajama soten markkinamalli on hylätty. Nyt uudistuksessa siirretään katse ihmisten palveluiden parantamiseen ja terveyserojen kaventamiseen.

Sote-uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille. Palvelut tuotetaan pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. 

Maakunniksi kutsuttavia Itsehallinnollisia alueita on 18. Maakuntien toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla.  Hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuntien omaan tuotantoon liittyvät kysymykset ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä.

Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Pelastustoiminta ja ensihoito otetaan osaksi maakuntien tehtäviä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

SDP:n jäsenille tiedoksi: Työryhmätasolla on löydetty yhteisymmärrys siitä, että hoitohenkilökunnan määrää lisätään ja säädetään 0,7 hoitajamitoitus. Tätä käsitellään seuraavaksi puheenjohtajapöydässä.

SDP lähtee muodostamaan viiden puolueen hallitusta – tavoitteena sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä Suomi

SDP lähtee käymään hallitusneuvotteluja keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa Säätytalolla.

Tällä kokoonpanolla muodostuisi hallitus, jolla olisi takanaan eduskunnassa selvä enemmistö, 117 paikkaa. Arvonäkökulmasta nämä 5 puoluetta muodostaisivat hallituskoalition, joka kykenisi vahvalla otteella puuttumaan Suomen eriarvoistumiskehitykseen ja huolehtimaan koko maan tasapainoisesta kehittämisestä.

Käytyjen hallitustunnusteluiden pohjalta voi arvioida, että mainitut viisi puoluetta kykenevät sopimaan paitsi vastuullisesta talous- ja ilmastopolitiikan linjasta, myös tekemään konkreettisia tekoja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehittämiseksi: turvaamaan ihmisten toimeentulon oikeudenmukaisella tavalla, huolehtimaan ihmislähtöisestä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisesta sekä tekemään välttämättömät tulevaisuusinvestoinnit koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen.

- Hallitustunnustelija pyysi myös SDP:n vastaukset kysymyksiinsä ja kävi neuvottelut myös oman puolueensa kanssa. Näissä keskusteluissa meillä oli selkeästi sama suunta, kommentoi SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm Säätytalolta.

Lue Demokraatin uutinen aiheesta

SDP julkaisi eurovaaliohjelmansa:
Vakautta, uutta kasvua ja reilua työelämää koko Eurooppaan

 

SDP julkaisi vaaliohjelmansa toukokuun europarlamenttivaaleihin. SDP:n eurovaaliohjelma on rakennettu taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen periaatteille. Ensi parlamenttikaudella on vahvistettava sosiaalista Eurooppaa, tehtävä vastuullista ilmastopolitiikkaa, säädettävä kovemmat sanktiot verovälttelylle ja tehtävä EU-investointeja osaamiseen ja teknologiaan.

– Suomen paikka on EU:n eturivissä. Haluamme, että kaikki eurooppalaiset voivat kokea ylpeyttä niin omasta kotimaastaan kuin koko maanosasta, joka kantaa vastuunsa ja tarjoaa kokoavaa johtajuutta koko maailmassa. SDP on sitoutunut kansainväliseen yhteistyöhön ja unionin kehittämiseen. Meillä kun on tapana korjata, ei rikkoa, sanoo SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

– Yhteistyö on avainsana vakaan ja reilun unionin rakentamisessa. On kuitenkin myös niin, että tiettyjä uudistuksia on voitava viedä eteenpäin myös määräenemmistöllä. Yksi hyvä esimerkki tästä on verovälttelyyn puuttuminen. Suomen ja muiden EU-maiden veropohjan rapautumisen on loputtava. On Suomen etu, että EU:ssa päätettäisiin haitallisen verokilpailun ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnasta määräenemmistöllä. Muuten verokeitaat voivat torpata kaikkia hyödyttävät uudistukset, sanoo SDP:n puoluesihteeri ja eurovaaliehdokas Antton Rönnholm ja jatkaa:

– Keskiluokka ei voi enää maksaa verovälttelyn kustannuksia. Veronkierrolla ja verovälttelyllä menetetyt verotulot ovat pois tärkeiden palvelujen rahoittamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä. Tarvitsemme tiukempia toimia esimerkiksi korkojärjestelyihin puuttumiseksi ja julkista maakohtaista veroraportointia. Suomi ei kuitenkaan pysty muuttamaan kehitystä yksin, vaan tarvitsee kumppanikseen muita EU-maita. On päivänselvää, että rajat ylittävät haasteet ratkaistaan vain rajat ylittävällä yhteistyöllä. Siksi vakaa ja reilu EU on jokaisen suomalaisen etu, sanoo Rönnholm.

– EU:lla on potentiaalia olla osaamisen ja uusien teknologioiden johtava talous, joka luo kaikkia hyödyttävää kasvua tulevina vuosikymmeninä. Siksi EU:n investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin tulee lisätä. Uudet merkittävät tieteen ja tekniikan läpimurrot edellyttävät jäsenmaiden resurssien yhdistämistä suuriin monikansallisiin tutkimusohjelmiin. Aikaa ei ole hukattavaksi, vaan osaamisinvestointeja on tehtävä ripeästi, Rinne päättää.

Tutustu SDP:n eurovaaliohjelmaan

Tutustu SDP:n eurovaaliehdokkaisiin

 

Avauspuhe vappujuhlassa 1.5.2019 Savonlinna

 

Hyvät toverit, savonlinnalaiset ja vierailijat,

Minulta on kysytty usein, miksi poliittisesti sitoutumattoman perheen kasvatti valitsee lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen?

Ja miksi valitsin puolueekseni juuri sosialidemokraatit vaikka suvaitsevalle, feministiselle ja luovasti ajattelevalle nuorehkolle naiselle oli huomattavasti mediaseksikkäämpiäkin vaihtoehtoja tarjolla?

Valintani perustuu arvoihin.

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

SDP:n nettisivuilla demariaate on tiivistetty niin hyvin, että uskallan lainata sen suoraan tähän vappujuhlaamme:

"Demokratia ja yhteisvastuu ovat olennaista hyvässä yhteiskunnassa.

Jokainen voi toimia kykyjensä ja jaksamisensa mukaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin puolesta.

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa.

Vapauden täytyy voittaa alistaminen, humaanisuuden suvaitsemattomuus ja oikeudenmukaisuuden itsekkyys."

Minulle yhteisvastuu Savonlinnan päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että tunnemme historiamme, ja kykenemme tulevaisuuden ennakointiin.

Nykymaailmassa tutkimustuloksia ja ennusteita tarjoillaan lähes syliin, joten tiedon puutteeseen ei päätöksenteossa voi vedota.

Tyhmyys onkin sitten toinen juttu.

Ellemme hyödynnä tarjolla olevaa faktatietoa, puolueettomien asiantuntijoiden lausuntoja, ja tee tutkittuun tietoon perustuvaa tulevaisuusennakointia, emme voi kuin todeta, että tyhmyys vei voiton.

Yhteisvastuu on todellakin vastuuta: vastuun kantamista viisaasti ja yhdessä.

Vapaus on suomalaisessa yhteiskunnassa monelle itsestäänselvyys.

Vapautta pitää kuitenkin vaalia jatkuvasti.

Olemme yksilöinä vapaita tekemään omat päätöksemme, mutta aito vapaus myös velvoittaa.

Meillä on sanan- ja mielipiteenvapaus.

Ne pohjautuvat ajatukseen sivistysvaltiossa elävistä sivistyneistä ihmisistä.

Eduskuntavaalikampanjoinnin aikana Suomessa näkyi ehkä ennätysmäärä tämän vapauden väärinkäyttöä, sivistymättömyyttä.

Ehdokkaita nimiteltiin mitä rumimmilla nimityksillä, kiviä heiteltiin kohti, takkia käännettiin ja syljettiin päälle.

Naisehdokkaat saivat asiatonta kommenttia ulkonäöstään, ja joitain ihmisyhmiä halveksittiin avoimesti.

Sosialidemokraateilla on vielä paljon työnsarkaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden kentillä.

Onneksi Savonlinnassa demarit saivat vaaleissa vahvan tuen, kun katsotaan kaupungistamme annettuja demariääniä koko vaalipiirissä.

Demareiden tekemään vastuulliseen, tasa-arvoiseen ja ihmisarvoa jalustalla pitävään politiikkaan uskotaan ja luotetaan laajasti.

Savonlinnassa eletään nyt vaikeita aikoja.

Kivun hetkellä viisaus punnitaan.

Se, joka heiluu kuin tuuliviiri, ei pysty kuin pyörimään itsensä ympärillä.

Savonlinnassa tarvitaan vahvaan vastuullisuuden kivijalkaan rakentuvaa, tulevaisuuteen katsovaa sivistynyttä toimintakulttuuria ja päätöksentekoa.

Savonlinna ja Suomi tarvitsevat sosialidemokratiaa pyrkimyksissämme kohti sivistysvaltion ihanteita.

Niin on aina ollut, ja niin on aina oleva.

Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla.

Juhlikaamme nyt, mutta älköömme jääkö laakereilla lepäämään.

Sivistystä, ihmisyyttä, solidaarisuutta ja tasa-arvoa on vaalittava, jotta yhteiskuntamme ja kaupunkimme on mahdollista hengittää vapaasti myös tulevaisuudessa.

 

Karoliina Helander

Sdp:n valtuustoryhmän pj.

 

Suuri Kiitos

Vaalityö on eduskuntavaalien osalta tehty.

Kiitos jokaiselle vaalityössä mukana olleelle, ehdokkaitamme Anna-Kristiinaa ja Jounia ja vaalityöntekijöitä kannustaneelle ja SDP:n tulosta edistäneelle!

Vaalien tulos on yhteisen työn summa. 

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä saavutimme ykköspaikan ja samalla yhden kansanedustajapaikan lisää. SDP on valtakunnallisestikin ykkönen, mutta tulos jättää myös viestin siitä, että paljon on työtä edessä. 


Yhdessä eteenpäin!

STY - johtokunta

STY:n ehdokkaat eduskuntavaaleissa.
Muista käyttää äänioikeuttasi!

Muutos tehdään yhdessä – sinua tarvitaan!

Käsillä on vaalikampanjan loppukiri ja tunnelma tiivistyy. Moni äänestäjä pohtii omaa puoluevalintaansa ja ääniä on vielä paljon jaossa - ennakkoon on äänestänyt 36% äänioikeutetuista.

Sinua ja aivan jokaista puolueen jäsentä tarvitaan nyt vaalivoiton varmistamiseen. Muutos on mahdollista ainoastaan, jos ihmiset lähtevät liikkeelle äänestämään muutosta.

Suomessa käydään eduskuntavaalit, jotka ovat monella tapaa tulevaisuusvaalit. Näissä vaaleissa suomalaiset saavat valita, millä tavalla kuljemme yhdessä kohti 2030-lukua. SDP hakee näissä vaaleissa suomalaisten luottamusta tulevaisuuslinjalle.

Jatketaan vaalityötä positiivisella tulevaisuusviestillä. Me teemme sen yhdessä!

SDP haluaa:

huolehtia laadukkaasta hoivasta: nostaa hoitajamitoituksen 0,7:aan, vahvistaa perusterveydenhuoltoa palkkaamalla lisää lääkäreitä ja hoitajia sekä toteuttaa hoitotakuun, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon pääsee viikossa.

tehdä tulevaisuusinvestointeja: panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen, laajentaa oppivelvollisuutta ja taata jokaiselle lapselle kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden.

edistää reilua työelämää: kehittää työelämää yhdessä sopimalla, poistaa perusteettomia palkkaeroja miesten ja naisten välillä sekä varmistaa työllisyyspalveluiden saatavuuden.

Lue tarkemmin SDP:n ohjelmasta täältä. 

Juuri sinä voit olla mukana ratkaisemassa näitä vaaleja ja Suomen suuntaa seuraaville vuosille.

Oman alueesi toiminnanjohtajan yhteystiedot löydät täältä

Jos sosiaaliset mediat ovat sinulle tuttuja, osallistu vaalityöhön myös somessa.

Seuraa SDP:n ja ehdokkaiden sosiaalisen median kanavia ja tykkää, kommentoi sekä jaa siellä olevaa sisältöä. Toisen ihmisen kertomana viesti tavoittaa aina paremmin!

 

SDP SAVONLINNA - POHJOIS-SAVO ON SUUNTAMME

Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti 14.12.2015 suuntaamisesta Pohjois-Savon maakuntaan. Tuon päätöksen jälkeen todettiin, ettemme voi osallistua Etelä-Savon itsehallinnollisen maakunnan valmisteluun, ennen valtuuston mahdollista uutta linjausta.

Ihmettelyä on jälkikäteen herättänyt se, miksi valtuuston enemmistöpäätös ei jo silloin johtanut maakunnan vaihtoon. Suomessa on demokraattinen päätöksentekomenettely, mutta tässä asiassa se ei toiminut. Oliko ministeriön päätös jo ennalta tiedossa ja tällä keinotekoisesti torpattiin Savonlinnan virallinen siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan. Tällöin jo ja aiemminkin Savonlinnan kaupungin osalta oli käyty epävirallista keskustelua, että ääritilanteessa pitää olla valmis vaihtamaan maakuntaa. Mikään ei ole tuosta ajasta muuttunut, eikä uutta linjausta ei ole tehty. Ihmetyttää se, että mitä on tapahtunut vuodesta 2015, kun tätä asiaa vielä vatkataan?

Joulukuussa 2015 perusteltiin tehtyä päätöstä Savonlinnasta jo olevilla toimivilla hoitoketjuilla Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Todettiin myös, että Savonlinnan ja Mikkelin sairaaloiden yhdistämisellä ei saada kustannustehokasta palvelua, sillä Kuopion yliopistollisen sairaalan palveluita tarvitaan edelleen. Näin todellakin tapahtuu ja v. 2019 Kysistä ostettiin palveluita yli 10 miljoonalla eurolla. Tämäkin kertoo jo sen mihin Savonlinnan alueen kuntien tulee suuntautua sote-maakuntana.

Savonlinnan demarit ovat olleet jo vuodesta 2015 yhtenäisenä ryhmänä kannattamassa Pohjois-Savon suuntaa. Tämä kanta on vain vahvistunut ajan kuluessa, kun olemme voineet neuvotella perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun Sd. kanssa ja meitä on kuunneltu ministerin taholta.

Emme ole ajamassa Savonlinnan elinvoimaisuutta alas ja vaan olemme halukkaat pitämään täällä kaikki erikoissairaanhoidon työpaikat, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuspaikat. Xamkin kohtalo on jo ennakolta tuotu esille voimakkaasti, sekä pelottelu opiskelupaikkojen menettämisellä. Menetämme sosiaali- ja terveyshuollon opiskelupaikat jäämällä Etelä-Savoon. Menetämme Savonlinnan keskussairaalan erikoissairaanhoidon päivystyksen, sillä Etelä-Savon maakunnan kantokyky ei ole riittävä pitämään kahta päivystävää sairaalaa. Työpaikkojen menetyksien myötä menetämme näiden henkilöiden osalta verotulot. Erikoissairaanhoidon työpaikkoja häviää n. 500, sen lisäksi tukipalveluissa on henkilöstöä 280 ja heistä merkittävä osa jyvittyy erikoissairaanhoidon puolelle. Henkilöistä suuri osa yli 80 % asuu Savonlinnassa, joten menetykset kohdistuisivat suurelta osin tänne Savonlinnaan. Sairaalan yhteispäivystyksen menettäminen on tiedostettu Xamkilla, sillä työssä oppimisen harjoittelupaikkoja ei täällä enää tuolloin ole riittävästi. Uhkana on 600 koulutuspaikan menetys, ammatillisen koulutuksen kanssa yhteisesti.

Etelä-Savon maakunnasta on tehty meille ylitsepääsemätön kynnys. Ollaanko tällä estämässä Savonlinnan alueen kuntien perustuslaillinen itsemääräämisoikeus?

Nyt ei ole syytä enää painaa jarrua, vaan tehdä päätöksiä tulevaisuuden turvaamiseen ja neuvotella Pohjois-Savoon suuntautumisesta ministeriön tuella. Kehittää Savonlinnan kaupungin ja muiden Itä-Savon sairaanhoitopiirien jäsenkuntien toimeentuloa yhteisesti. Me Savonlinnalaiset demarit olemme kannattaneet aiemmin tehtyjä päätöksiä ja viimeksi 28.10.2019 Savonlinnan kaupungin valtuuston tekemää päätöstä Itä-Savon sairaanhoitopiirin sote-alueen valmistelun suunnasta Pohjois-Savoon.

Kannatamme edelleen vankkumattomasti suuntautumista Pohjois-Savoon sote-maakuntaan. Tällä turvaamme tulevaisuuden Itä-Suomessa ja sen myötä Savonlinnan kaupungin, sekä ympäristökuntien alueella.