Ajankohtaisia uutisia

Demarit sitoutuvat Savonlinnan kehittämiseen

 

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vieraili Savonlinnassa lauantain 30. 6. tavaten kaupunkilaisia mm. torikahveilla Savonlinnan torilla. Vierailunsa yhteydessä puheenjohtaja Rinne otti kantaa mm. maan hallituksen haluttomuuteen ja kyvyttömyyteen huolehtia maan tasapainoisesta kehittämisestä. Esimerkkinä tästä SP:n puheenjohtaja Rinne nosti erityisesti Savonlinnaa, mutta myös koko Etelä-Savon maakuntaa koskevana esimerkkinä maan hallituksen siunaaman Savonlinnan OKL:n lakkauttamisen. 

Itä-Suomen yliopiston opettajainkoulutuksen päättyminen Savonlinnassa on nyt konkreettinen tosiasia. Kesän jälkeen Savonlinnassa aloittaa noin 800 opiskelijaa aikaisempaa vähemmän josta alueen taloudelle aiheutuu vuositasolla noin 12 miljoonan euron menetykset. OKL:n lakkauttamisen myötä alueelta katoaa suoraan ja välillisesti yhteensä noin 300 työpaikkaa.

Keskustalainen pääministeri lupasi 18. 5. 2016 OKL:n lakkautusta koskevassa eduskunnan välikysymyskeskustelussa ”Katsomme yhdessä ratkaisua, ja sen lähtökohtana täytyy olla se, että muutaman vuoden päästä Savonlinna on tyytyväinen siihen, että se tehty ratkaisu oli alueen elinvoiman kannalta parempi kuin se, että roikumme vanhassa kiinni.”

Tuosta lupauksesta on nyt kulunut hieman yli kaksi vuotta. OKL:n lähdön kompensointia valmistellut Savonlinnan kaupungin, Etelä-Savon maakunnan ja maan hallituksen yhteinen työryhmä ehdotti kompensaatioiksi mm. 220 uutta ammattikorkea- ja ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkaa, biotuotetekniikan osaamiskeskittymän perustamista Lypsyniemeen sekä Saimaan luonto- ja kulttuurikeskuksen perustamista Riihisaareen. Kokonaissummaltaan tämä työryhmän kompensaatioehdotus olisi tulevina vuosina paikannut aluetaloutta noin 48 miljoonan euron verran.

Mutta mitä tästä pääministeri Sipilän lupaamasta ”yhteisestä ratkaisusta joka turvaa alueen elinvoiman kehittymisen OKL:n aikoja paremmaksi” on tämän hallituksen toimesta toteutunut? Ainut konkreettinen selkeä kompensaatiopäätös on mekaanisen puurakentamisen insinöörikoulutuksen aloittaminen, joka tuo Savonlinnaan 30 uutta opiskelupaikkaa. Se on surkea kompensaatio maan hallituksen siunaamaan noin 800 opiskelijapaikan katoamiseen verrattuna.

Muut päätökset, joita hallitus on listannut kompensaatiotoimenpiteiksi, ovat mm. Savonlinnan lentoliikenteen tukeminen, saaristolisärahoituksen uudistaminen ja Savonlinnan harjoitusjäähallin rakentamisen valtionavustus. On syytä kysyä, olisiko Sipilän hallitus luopunut vuosia jatkuneesta Savonlinnan lentoliikenteen tuesta ja valtakunnallisesta saaristorahoituksen uudistamishankkeesta, mikäli OKL olisi säilynyt Savonlinnassa?

Sipilän hallitus jättää useiden surkeiden päätöstensä joukossa myös Savonlinnan kompensaatiopaketin seuraavien eduskuntavaalien jälkeisen hallituksen korjattavaksi ja toteutettavaksi. Demarit eivät pysty OKL:n toimintoja Savonlinnaan enää palauttamaan, mutta haluamme ja pystymme kehittämään Savonlinnan kaupunkia korkeakoulu- ja ammatillisen koulutuksen osalta sekä sitoudumme muutenkin kompensoimaan niitä menetyksiä, joita Sipilän hallituksen myötävaikutuksella toteutettu OKL:n lakkauttaminen Savonlinnassa on alueelle ja koko Etelä-Savon maakunnalle aiheuttanut.