Linkkejä demariesityksiin

SDP-poliitikkojen näkemyksiä

Kasvupalvelulakipaketti on jäänyt sote- ja maakuntauudistuksen myötä vähemmälle huomiolle sen merkitykseen nähden. Samaan aikaan työttömyysturvaa leikataan ja ns. aktiivimallista on tulossa työttömyysturvan leikkurilaki. Näille kaikille uudistuksille ja heikennyksillä on kaksi leimaa antavaa piirrettä: hyvinvointiyhteiskuntaa markkinaehtoistetaan ja työllistyminen sysätään yksilön ratkottavaksi ja yhteiskunta ulkoistaa itsensä vastuustaan.
Lisää tietoa tästä linkistä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on pettynyt maan hallituksen kehysriihen lopputulokseen. Hallituksen puheet ja erityisesti Keskustan lupaukset todellisista eriarvoisuutta vähentävistä toimista kutistuivat pieneksi näpertelyksi. Joistakin oikeansuuntaisista pienistä toimista huolimatta hallituksen suuri linja ei muuttunut.
Lisää tietoa tästä linkistä.

Hallitus ei päässyt yhteisymmärrykseen 60 miljoonan euron yritystukileikkauksista - samaan aikaan hallitus esittää uutta lähes 300 miljoonan euron yritystukikokonaisuutta.
Lisää tästä linkistä.

Hallitus ei ole panostanut aktiivitoimien määrään, vaikka uudistus edellyttää työttömiltä aktiivitoimiin osallistumista. Hallituksen puolelta kyseessä on passiivimalli, joka leikkaa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien työttömien etuutta ja lisää toimeentulotukimenoja.
Lisää tietota tästä linkistä.

Aktiivimallin uutta käsittelyä eduskunnassa edellyttää yli 140 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite. Aloitteentekijöiden viesti on selvä: malli on työttömiä syrjivä ja epäreilU
Lisää tietoa tästä linkistä

Björn Wahlroos on siirtänyt viime vuosina perillisilleen Sammon osakkeita yhteensä 154 miljoonan euron arvosta ilman minkäänlaista veroseuraamusta.
Lisää tietoa tästä linkistä

Kesätyöpaikka on monelle nuorelle paitsi askel aikuisuuteen, myös mahdollisuus astua ensimmäistä kertaa työmarkkinoille
Lisää tietoa tästä linkistä

SDP julkaisi uuden yhdenvertaisuusohjelman ja toimintaohjeet syrjinnän ehkäisemiseksi.
Lisää tietoa tästä linkistä